กำหนดการเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มสัมพันธ์ภาคเหนือ

กำหนดการเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มสัมพันธ์ภาคเหนือ 

ครั้งที่ 12 “เมืองตากเกมส์”

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

วันอาทิตย์ 12 กันยายา 2553

ระเบียบการแข่งขันกีฬากลุ่มภาคเหนือ(ล่าสุด)

Advertisements

กีฬากลุ่มสัมพันธ์ภาคเหนือ

กีฬากลุ่มสัมพันธ์ภาคเหนือ  เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในกลุ่มภาคเหนือ  จำนวน  20  โรงเรียน 
เริ่มทำการแข่งขันในวันที่  11  –  12  กันยายน  พ.ศ.  2553 
สถานที่ในการเปิดการแข่งขันกีฬา   ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก